Political Cases Calendar in Egypt

2016 : June - July - August - September - October - November - December
2017 : January - February - March - April - May - June - July - August - September - October - November - December


June Hearings


1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 28 , 29
Date Details
1 - June
2017
2 - June
2017
3 - June
2017
4 - June
2017
5 - June
2017
6 - June
2017
7 - June
2017
8 - June
2017
10 - June
2017
11 - June
2017
12 - June
2017
13 - June
2017
14 - June
2017
15 - June
2017
17 - June
2017
18 - June
2017
19 - June
2017
20 - June
2017
21 - June
2017
22 - June
2017
28 - June
2017
29 - June
2017
Skip to toolbar